Om oss

Korskyrkan Luleå är en kristen evangelisk församling som samarbetar med EFK – Evangeliska frikyrkan.

Vi tror att Gud vill att vi ska vara en tillbedjande och missionerande församling, en öppen och levande gemenskap med Gud och varandra. En oas där människor helas och upprättas i Guds kärlek och växer i ett lärjungaskap med Jesus. 

Vi valde namnet Korskyrkan Luleå eftersom vi ”ärvde” en kyrkobyggnad med det namnet när församlingen startades 1999. Under våren 2015 sålde vi lokalen, men församlingen består. Idag är vi ca ett 30-tal medlemmar, och vi samlas i Pingstkyrkans gårdshus.

Församlingen leds av en styrelse och ett ledarteam.

Vi har gudstjänst på söndagar 18.00, och under veckan samlas vi i hemgrupper i hemmen. Utöver det har vi ett aktivt missionsarbete genom månatligt givande till missionsorganisationen Team i Norr och samarbete med ryska församlingar.

Gåva till församlingen:

Du kan ge en gåva till församlingen i något av våra möten, eller genom att sätta in din gåva på bankgiro eller via Swisch::

BG: 5135-1138

Swish: 1231506088.