Söndagar med Korskyrkan

Söndagar är du välkommen till Korskyrkans hemgrupp, kl. 18.00. Utgångspunkten är 1 Kor. 14:26: ”När ni samlas har var och en något att ge… Låt allt bli till uppbyggelse”. Det är inget tvång att dela med sig, men det finns frihet till det!

Då och då samlas vi till gudstjänst i Pingstkyrkans gårdshus. Information om det läggs in i kalendern, och information om var hemgruppen samlas läggs ut på Facebook.

Vi tar hänsyn och tänker på: Tvätta händerna, håll avståndet och stanna hemma när du är sjuk.