Förändringar

Just nu sker förändringar i vår värld, i vårt land och i våra egna liv. Oavsett om vi är sjuka eller inte så påverkas vi alla mer eller mindre av vad som händer. Det kan kännas osäkert och skapa oro och rädsla. I allt detta är Gud densamme, Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Guds trofasthet har inte förändrats på grund av omständigheterna, och hans ord är lika sant nu som tidigare. Och ingenting kan skilja oss från hans kärlek!

Lite information: För tillfället har vi inga gudstjänster på söndagar. Istället lägger vi ut kortare andakter, hälsningar, någon minipredikan på vår officiella Facebooksida (Korskyrkan Luleå). Om du har något du önskar vi ska be för kan du skriva ett privat meddelande där, eller mejla till korskyrkanlulea@gmail.com Vi ber gärna för dig!