Känn ingen oro…

Oron och rädslan sprider sig i takt med coronaviruset. I allt detta tror vi på Gud och hans ord: ”Du skall inte frukta nattens fasor, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.” (Ps. 91:5-6). Samtidigt som vi får lita på Herrens beskydd och inte drabbas av panik, så får vi samtidigt visa omsorg och handla förståndigt. Det innebär bland annat att vi som församling följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i samband med våra gudstjänster och samlingar.

  • Stanna hemma om du är sjuk. Är du äldre och har en underliggande sjukdom bör du också stanna hemma.
  • Vi skakar tills vidare inte hand med varandra när vi hälsar.
  • Vid nattvardsfirande används särkalkar (små koppar istället för en gemensam bägare).
  • Se till att ha en god handhygien; tvätta händerna med tvål och vatten.

Guds välsignelse!